Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu

 

Václav Suchý

Zprávy o geologických výzkumech 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 131–132

Celý článek (PDF, 0.09 MB)