Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství

 

B Pacltová, Renata Pátová