Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava)

 

Lubomír Maštera