Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy

 

Jarmila Cholastová-Uhlířová

Zprávy o geologických výzkumech 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 120–121
Mapové listy: Praha (12-24), Beroun (12-41), Brno (24-32)

Celý článek (PDF, 0.1 MB)