Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev

 

Lenka Hradecká, Lilian Švábenická