Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev)

 

Lenka Hradecká, Jiří Pražák, Lilian Švábenická