Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien): studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast)

 

Jiří Frýda, Karel Vokurka