Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv)

 

Karel Vokurka, Jiří Frýda