Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré Skupiny moldanubika v okolí Chýnova

 

Vojtěch Janoušek, Karel Vokurka, Stanislav Vrána