Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno

 

Miroslav Bubík