Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu

 

Přemysl Zelenka, Miroslav Coubal