Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem

 

Milan Drábek, Ivan Vavřín