Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů

 

Václav Kachlík