Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu

 

Miroslav Bubík

Zprávy o geologických výzkumech 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 18–20
Mapové listy: Beroun (12-41)

Celý článek (PDF, 0.12 MB)