Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů

 

Bohdan Kříbek, Mojmír Strnad, Jiří Čejka, Václav Sedláček, Stanislav Hilgard, Eva Šebestová, Hana Macurová