Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

NORMAN: Program pro petrochemické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC

 

Vojtěch Janoušek