Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše)

 

Jindřich Hladil, František Patočka, Arnošt Galle, Petr Čejchan, Gabriele Dieken, Gerd Flajs, Wolf Rottke