Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)

 

Helena Eliášová