Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny)

 

Jaroslav Dvořák