Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika

 

Jan Drozen, Ivan Vavřín