Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách

 

Pavel Čtyroký, Petr Hrazdíra, Jaroslav Valečka, Miroslav Váně