Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně

 

Ivan Cicha, Jiřina Čtyroká