Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně

 

Ivan Cicha, Jiřina Čtyroká