Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů Brněnské přehrady

 

Miroslav Bubík

Zprávy o geologických výzkumech 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 16–18
Mapové listy: Brno (24-32)

Celý článek (PDF, 0.11 MB)