Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna

 

Václav Suchý, Petr Dobeš, Ivana Sýkorová, Ivan Rozkošný, Josef Horák, Juraj Franců