Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna

 

Václav Suchý, Petr Dobeš, Ivana Sýkorová, Ivan Rozkošný, Josef Horák, Juraj Franců