Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833

 

Radek Mikuláš