Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu

 

Vojen Ložek