Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň

 

Zdeněk Lochmann