Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň

 

Zdeněk Lochmann