Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno

 

Jaroslav Aichler, Zbyněk Boháček, Vlastimil Kosmák, Pavel Müller, Jan Píše