Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu

 

Ervín Knobloch