Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb

 

Marie Adamová