Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb

 

Marie Adamová