Korelace turonských sedimentů východočeské křídy

 

Stanislav Čech