Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví

 

Jiří Kříž