Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě

 

Ervín Knobloch