Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kinematický model zlomové stavby strážského bloku

 

Milan Klečka, Jaroslav Synek