Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov

 

Martin Hrubeš

Zprávy o geologických výzkumech 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–41
Mapové listy: Pelhřimov (23-14)

Celý článek (PDF, 0.04 MB)