Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou

 

Oldřich Holásek, Pavel Havlíček