Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši

 

Mojmír Eliáš, Zdeněk Stráník