Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (Spodní Baden, Vídeňská pánev)

 

Rostislav Brzobohatý