Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii

 

Jan Vít, Jiří Otava