Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě

 

Libuše Smolíková