Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp

 

Miloš Siblík

Zprávy o geologických výzkumech 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 72–73

Celý článek (PDF, 0.09 MB)