Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko

 

Jiří Otava