Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav

 

Jan Mašek, Adolf Malecha