Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku

 

Vojen Ložek