Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy

 

Zdeněk Lochmann