Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)

 

Jan Krhovský