Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-Střelnice (Dolní Rakousko)

 

Jiří Kovanda