Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem

 

Lubomír Kopecký, Ladislav Pokorný