Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách

 

Milan Klečka, Dobroslav Matějka