Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu

 

Jaroslav Kadlec, Jiřina Čtyroká